چشمه های کارستی - لیستاچ

لیستاچ

چشمه های کارستی

بر اثر نفوذ آب از مخازن بزرگ تر زیرزمینی به مخزنی کوچک تر و خروج آن، چشمه ی کارست در نزدیکی آنتالیا شکل گرفته است. این چشمه از یک آبشار به دره تنگ باریک نفوذ می¬کند. رسوبات آهکی از این چشمه ها طی یک دوره ۱.۵ تا دو میلیون سال طول می کشد تا تبدیل به تراس های تراورتن شبیه به تراس های معروف در پاموکاله و تراست و تراست پینار باسی که دارای چشمه ها و گودال آب عمیق ها برای دیدن هستند شوند.

لیست های مربوط به چشمه های کارستی
loaderimage