چارلز دیکنز - لیستاچ

لیستاچ

چارلز دیکنز

چارلز دیکنز برجسته ترین رمان نویس و نویسنده انگلیسی است. چارلز دیکنز با قلم شیوا و فصیحی که داشته یکی از تأثیرگذارترین نویسنده ها در زبان انگلیسی بوده است. چارلز دیکنز در داستان سرایی و نثر نویسی استعداد فوق العاده ای داشته و یه چهره محبوب و شناخته شده بین علاقمندان به کتابخوانی است. از مهمترین آثارش میتوان به دیوید کاپرفیلد، آرزوهای بزرگ، الیور تویست و داستان دو شهر اشاره کرد.

لیست های مربوط به چارلز دیکنز
loaderimage