پیکر فرهاد - لیستاچ

لیستاچ

پیکر فرهاد

پیکر فرهاد رمانی نوشته عباس معروفی، نویسنده ایرانی است. این رمان، روایتی متفاوت از شخصیت زن اثیری در رمان بوف کور نوشته صادق هدایت می‌باشد. نویسنده خود در انتهای کتاب به این نکته اشاره می‌کند.

لیست های مربوط به پیکر فرهاد
loaderimage