پیتزا شبدیز - لیستاچ

لیستاچ

پیتزا شبدیز

در مشهد اگر خواستید پیتزای معقول و خوش طعمی بخورید، یعنی پیتزایی که همه چیزش اندازه است و ترد است، یکی از گزینه‌ها پیتزا شبدیز است. پیتزا شبدیز محیط آرام، گرم و خودمانی‌ای دارد و قیمت‌هایش هم آنطور نیست که باعث دلخوریتان شود. در پیتزا شبدیز میتوان پیتزا رست بیف و گوشت، پیتزا لازانیا و هاوایی و مخصوص شبدیز سفارش داد و غم‌ها را برای لحظاتی از یاد برد. فقط اینکه بهتر است قبل از رفتن به اینجا میز رزرو کنید.

لیست های مربوط به پیتزا شبدیز
Scroll Up
loaderimage