پومانی - لیستاچ

لیستاچ

پومانی

از رستوران‌های تازه تاسیس معمولا باید انتظار بالایی داشت چرا که در اوایل کار سعی می‌کنند با ارايه بهترین سرویس و کیفیت خود را در میان رقیبان بالا بکشند. اما اگر مدتی هم از افتتاح رستوران بگذرد و همچنان کیفیت خود را نگه دارد، محبوبت هم به ویژگی‌های آن اضافه می‌شود.

لیست های مربوط به پومانی
Scroll Up
loaderimage