پدرام حنفی زاده - لیستاچ

لیستاچ

پدرام حنفی زاده

زمینه های فعالیت:دینامیک جریانهای چند فازیدینامیک سیالات تحلیلی و تجربیمتدهای نوین اندازه گیری در سیالاتسامانه های بازیافت انرژیسامانه های تولید و مصرف انرژیجریانهای سیال در مقیاس کوچکدینامیک سیالات محاسباتیسیاست گذاری انرژیسیستم‌های تهویه مطبوع و تبرید

لیست های مربوط به پدرام حنفی زاده
Scroll Up
loaderimage