پاستیل ویدال - لیستاچ

لیستاچ

پاستیل ویدال

شرکت معتبر ویدال بیش از 50 سال است که در اسپانیا به تولید شیرینی ها ژله ای)پاستیل( با بالاترین کیفیت ، مشغول است و اکنون به عنوان یکی از رهبران این بازاردر دنیا مطرح میباشد . و در کشور های اسپانیا ، فرانسه ، انگلستان ، امریکا ، آلمان ،ایتالیا ، پرتغال و کشورهای اسکاندیناوی دارای کارخانه و توزیع محصولات خودمیباشد .

لیست های مربوط به پاستیل ویدال
loaderimage