وقتی تو نیستی - لیستاچ

لیستاچ

وقتی تو نیستی

هر لحظه از نبودنت/مث یه تیغه رو گلومه/تو نیستی و یادت هنوز/نشسته اینجا رو به روم/بی تو خونه قطب شمال میشه برام بغضی خسته میپیچه تو رنگ صدامهر ثانیه اوج عذاب وقتی تو نیستی نبودنت نبودنت شبیه مرگه توی خواب

لیست های مربوط به وقتی تو نیستی
loaderimage