ورزشگاه یادگار امام تبریز - لیستاچ

لیستاچ

ورزشگاه یادگار امام تبریز

ورزشگاه یادگار امام تبریز سومین ورزشگاه بزرگ فوتبال ایران از لحاظ ظرفیتی با گنجایش ۶۶،۸۳۳ نفر است.این ورزشگاه که در دهکدهٔ المپیک تبریز قرار دارد، در سال ۱۳۶۸ شروع به ساخت و در سال ۱۳۷۵ گشایش یافت.

لیست های مربوط به ورزشگاه یادگار امام تبریز
Scroll Up
loaderimage