وای از این حالم - لیستاچ

لیستاچ

وای از این حالم

من عاشق تو لیلا تو ای ماه زیبا من اینجا تو انجا من ابرم تو دریا/تو آن جام شرابی عجب باده ی نابی منم مست تو ای یار عجب حال خرابی/منم آواره و بیچاره چشمانت منم آن در به در گوش به فرمانت/سرمه ی چشم تو این قلب مرا برده چه شود گر بشوم مهمانت/تو آن جام شرابی عجب باده ی نابی منم مست تو ای یار عجب حال خرابی

لیست های مربوط به وای از این حالم
Scroll Up
loaderimage