هیچ در هیچ - لیستاچ

لیستاچ

هیچ در هیچ

متن آهنگ "هیچ در هیچ" از گروه چارتار: هیچ در هیچ بپرس که جوابت اینجاست/ساغر و باده ببین رگ خوابت اینهاست/هیچ در هیچ بپرس که جوابت اینجاست/ساغر و باده ببین رگ خوابت اینهاست/لب خشکیده ی شب ناشکیبانه هنوز/بوسه ای میطلبد از لب روشن روز/لب خشکیده ی شب ناشکیبانه هنوز/بوسه ای میطلبد از لب روشن روز/تیر صیادان مست به خطا خواهد رفت/جاده طی شد بی سبب به کجا باید رفت/جاده طی شد بی سبب به کجا باید رفت/لب خشکیده ی شب ناشکیبانه هنوز/بوسه ای میطلبد از لب روشن روز/لب خشکیده ی شب ناشکیبانه هنوز/بوسه ای میطلبد از لب روشن روز/تیر صیادان مست به خطا خواهد رفت/جاده طی شد بی سبب به کجا باید رفت/هیچ در هیچ بپرس که جوابت اینجاست/ساغر و باده ببین رگ خوابت اینهاست/جاده طی شد بی سبب

لیست های مربوط به هیچ در هیچ
Scroll Up
loaderimage