هوای عاشقی - لیستاچ

لیستاچ

هوای عاشقی

من مست جام باقی ام، دارم هوایِ عاشقی…/حیران رویِ ساقی ام ، دارم هَوای عاشقی…/ای جان و ای جانانِ من!! دارم هوای عاشقی…/

لیست های مربوط به هوای عاشقی
loaderimage