هنک - لیستاچ

لیستاچ

هنک

هنری (هَنک) آر. شریدر که دین نوریس نقش او را بازی کرد باجناق والتر وایت و مأمور پلیس مواد مخدر آلبوکرک ایالت متحده است. هنک پلیسی سرسخت، باهوش و وظیفه شناس به تصویر کشیده شده است.

لیست های مربوط به هنک
Scroll Up
loaderimage