همبرگر ژوانی برگر - لیستاچ

لیستاچ

همبرگر ژوانی برگر

یکی دیگر از بهترین برگرهای تهران در منطقه‌ی پاسداران قرار گرفته است. ژوانی برگر یکی از بهترین برگرهای تهران را ارائه می‌کند و طرفداران بسیاری دارد. کم نیستند کسانی که از این سو آن سوی شهر راه کج می‌کنند و برای خوردن یک همبرگر عالی راهی ژوانی برگر می‌شوند.ژوانی برگر را حالا چند وقتی است که با نام جنارو برگر می‌شناسند، اما هنوز اغلب افراد آن را با همان نام قدیمی، یعنی ژوانی برگر، صدا می‌زنند.

لیست های مربوط به همبرگر ژوانی برگر
Scroll Up
loaderimage