همبرگر بابی ساندز - لیستاچ

لیستاچ

همبرگر بابی ساندز

همبرگر بابی ساندز، نه‌فقط یکی از بهترین برگرهای تهران است، احتمالاً خاص‌ترین برگر تهران هم است. تابه‌حال همبرگر گردویی خورده‌اید؟ همبرگر گردویی و تعدادی دیگر از خاص‌ترین طعم‌های برگر تهران را می‌توانید تنها در همبرگر بابی ساندز پیدا کنید.

لیست های مربوط به همبرگر بابی ساندز
Scroll Up
loaderimage