هری پاتر و سنگ جادو - لیستاچ

لیستاچ

هری پاتر و سنگ جادو

شما همیشه اول خودتان را به یاد می‌آورید و سنگ جادو نیز استثنا نیست. این همان چیزی بود که همه اتفاقات از آن نشات گرفت. آن چیزی که من را با زندگی پسر کوچکی آشنا کرد و در عشق به جهان جادویی که در کنار هری کشف کردم، فرو برد.قسمت اول کتاب های هری پاتر رولینگ دارای یک دلتنگی خاص و شگفت‌انگیز است که نگاهی منتقدانه دارد، اما این احساس در سری‌های بعدی مجموعه کتاب‌ های هری پاتر به طور کامل حذف می‌شود.با این حال این کتاب دقیقا همان کاری را کرد که اولین کتاب باید در هفت قسمت آن را انجام می‌داد. یعنی خوانندگان را با مهم‌ترین شخصیت‌ها آشنا می‌کند، ما را به محیط زیست‌مان پیوند می‌دهد و ساختاری را که می‌خواهیم دوباره و دوباره به آن بازگردیم ایجاد می‌کند.

لیست های مربوط به هری پاتر و سنگ جادو
loaderimage