هری پاتر و زندانی آزکابان - لیستاچ

لیستاچ

هری پاتر و زندانی آزکابان

هنگامی که صحبت از هری پاتر به میان می‌آید، گزینه‌ای بهتر از زندانی آزکابان وجود ندارد. در این بخش تصویری خیره‌کننده از گذشته هری و خانواده‌اش که هرگز نمی‌دانست، ارائه می‌شود.در این قسمت خواهید دید که هری واقعا به دنبال رشد است و در این مسیر با اتفاقاتی مواجه می‌شود و دمنتورها را شکست می‌دهد و در نهایت شیاطینی که پدرش را پشت سر گذاشته‌اند تسخیر می‌کند. در واقع هری، رون و هرمیون در این فصل از رمان در همدلی، عقل و طغیان رشد می‌کنند.

لیست های مربوط به هری پاتر و زندانی آزکابان
loaderimage