هری پاتر و جام آتش - لیستاچ

لیستاچ

هری پاتر و جام آتش

این بخش از جمله اولین داستان‌های طولانی و سنگین کتاب های هری پاتر به زبان انگلیسی محسوب می‌شود که در حال حاضر اطلاعاتی را درباره آن‌ها در اختیار داریم و به آن‌ها علاقه‌مند هستیم.جام آتش در معرفی ما به مسابقات Triwizard و کشته شدن بسیاری از شخصیت‌های جدید در برخی از اشکال بسیار خوب عمل کرده است و در نهایت از مخاطب خواسته شده تا بازگشت خشمگینانه ولدمورت به شکل انسانی وی را به تماشا بنشیند.با این حال، این کتاب کامل نیست و ساختار مسابقات قابل پیش‌بینی است و حتی در قسمت‌های بعدی خسته کننده می‌شوند. در حالی که مرگ سدریک در اولین باری که جام آتش را مطالعه کردم بسیار سخت بود، اما قتل این شخصیت در زمانی که می‌دانید نوعی تراژدی وحشیانه در این سری به تصویر کشیده شده است، تا حدودی برایتان ساده خواهد بود.

لیست های مربوط به هری پاتر و جام آتش
loaderimage