هجرت - لیستاچ

لیستاچ

هجرت

متن آهنگ "هجرت" از گروه چارتار: از شبانه های سرد و خالی/از دروغ و دود این حوالی/جَستم تا در کامم شعری بروید/در من مردی تنها آشفته موید/من می روم تا شاید به آخر رساند/نگاهم سیاهی را/من می روم تا شاید که آخر بیابد/کبوتر پناهی را/من می روم تا شاید به آخر رساند/نگاهم سیاهی را/من می روم تا شاید که آخر بیابد/کبوتر پناهی را/اولین شبانه را به یادآر/گوشه چشم عاشقی روادار/من آن حرفِ بی تو ناگفته بودم/از چشمانت آن شب شعری سرودم/بی قرص رویت/ماهی نباشد که شامی بیارزد به بیداری/از تو نوشتم/تنها تویی که به شوق سرودن سزاواری/من می روم تا شاید به آخر رساند/نگاهم سیاهی را/من می روم تا شاید که آخر بیابد/کبوتر پناهی را

لیست های مربوط به هجرت
Scroll Up
loaderimage