نفحات نفت - لیستاچ

لیستاچ

نفحات نفت

این کتاب که مدت‌ها در گیرودار دریافت مجوز از ممیزی وزارت ارشاد بود، نهایتا در بیست و سومین نمایشگاه کتاب تهران توسط نشر افق عرضه شد.

لیست های مربوط به نفحات نفت
loaderimage