نغمهٔ غمگین - لیستاچ

لیستاچ

نغمهٔ غمگین

نغمهٔ غمگین نام مجموعه داستانی از جروم دیوید سلینجر است.عنوان کتاب نغمهٔ غمگین از داستانی با همین نام گرفته شده که نخستین بار در سپتامبر سال 1948 در مجله کازماپولیتن چاپ شده‌است.

لیست های مربوط به نغمهٔ غمگین
loaderimage