ند استارک Ned Stark - لیستاچ

لیستاچ

ند استارک Ned Stark

لُرد اِدارد ند استارک Eddard "Ned" Stark (با بازی شان بین) بزرگ خاندان استارک است که اعضای خانواده‌اش در بیشتر قسمت‌های داستان و سریال Game of Thrones حضور دارند.

لیست های مربوط به ند استارک Ned Stark
Scroll Up
loaderimage