میرسم به تو - لیستاچ

لیستاچ

میرسم به تو

میتونم برای بغضت همه چیمو داده باشم /میتونم به خاطر تو از نفس افتاده باشم/میتونم دنیا رو حتی با تو نادیده بگیرم /تورو یاد من نیاره سمت خاطره نمیرم/میرسم به تو هرجوری که هست تو که خندیدی بغض من شکست/درد تو آخر درد من میشه آخر این بازی تن به تن میشه/

لیست های مربوط به میرسم به تو
loaderimage