میتونی میبری دل منو - لیستاچ

لیستاچ

میتونی میبری دل منو

میتونی میبری دل منو/نگات گیرایی داره دلم هی کم میاره /یه جادوی عجیبی توی چشمات داری/شدی دلدار دلم باهات کار داره دلم /یکاری کن عزیزم به تو بیماره دلم/میتونی میبری دل منو قلب عاقل منو ای به قربون اون چشمات که میکنه از جا دلمو

لیست های مربوط به میتونی میبری دل منو
loaderimage