موزه مادام توسو - لیستاچ

لیستاچ

موزه مادام توسو

مادام توسو نام موزه ای زنجیره ای ست که یک شعبه در نزدیکی میدان تقسیم استانبول دارد. این نام برگرفته از مجسمه ساز ماهر فرانسوی ست که به ساخت مجسمه های رئال شهرت دارد. در این موزه مجسمه ای از افراد مشهور ترکیه و جهان قرار دارد. این مجسمه ها چنان ظرافت و دقت دارند که تشخیص آن ها از یک انسان واقعی بسیار دشوار است. عکس انداختن با مجسمه های مشاهیر دنیا بسیار هیجان انگیز است و بینندگان عکس شما را شگفت زده خواهد کرد.

لیست های مربوط به موزه مادام توسو
Scroll Up
loaderimage