موزه باستان شناسی استانبول - لیستاچ

لیستاچ

موزه باستان شناسی استانبول

این موزه در منطقه امینونو استانبول در نزدیکی کاخ توپکاپی قرار دارد و بیش از یک میلیون آثار از تمام تمدن بشری را به نمایش گذاشته است. منظور از تمام تمدن بشری آثار به جا مانده از اقوام مختلف مانند رومی ها، بابلی ها، آشوری ها، یونانی ها، هلنی ها و غیره است. گنجینه های اصلی در ساختمان موزه باستان شناسی ست و آثار متعلق به بابل باستان در ساختمان موزه ی شرق باستان قرار دارند. ساختمان دیگری در این مجموعه وجود دارد که آثار پیش از اسلام را به نمایش گذاشته است.

لیست های مربوط به موزه باستان شناسی استانبول
loaderimage