موج‌ها یا خیزاب‌ها - لیستاچ

لیستاچ

موج‌ها یا خیزاب‌ها

موج‌ها یا خیزاب‌ها از رمانهای پیچیدهٔ ویرجینیا وولف است که در سال ۱۹۳۱ انتشار یافت.[نیازمند منبع] موج‌ها که با تکنیک تک‌گویی درونی نوشته شده وولف را در اوج تجربه‌گرایی خود نشان می‌دهد. خود وولف اثر را یک شعر-نمایش و نه یک رمان خواند.موج‌ها توسط مهدی غبرایی به فارسی برگردانده شده‌است.

لیست های مربوط به موج‌ها یا خیزاب‌ها
loaderimage