من دیگرما - محسن عباسی ولدی - لیستاچ

لیستاچ

من دیگرما - محسن عباسی ولدی

من دیگر ما» نام مجموعه‌ای به قلم محسن عباسی ولدی( -۱۳۵۵) است. این مجموعه با عنوان فرعی «فرزند ما از ماجدا نیست؛ او خود ما است اما در اندازه‌ای کوچک‌تر» پیرامون پرورش و تربیت کودکان در خانواده است.

لیست های مربوط به من دیگرما - محسن عباسی ولدی
loaderimage