من دهانم - لیستاچ

لیستاچ

من دهانم

متن آهنگ "من دهانم" از گروه چارتار: تو اقیانوس سرخ شرابی من دهانم/تو باد تازه ی مشرقی من بادبانم/تو پیدا شو که باغ دریا گلی جز تلاطم ندارد/من از عمق شب مینویسم که شاید طلوعی برآرد/به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه ی آبی آسمان را/تو در هر چکه از چهره ی باران ببین رویای رنگین کمان را/به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه ی آبی آسمان را/تو در هر چکه از چهره ی باران ببین رویای رنگین کمان را/از اندوه باطل رها شو مسیر جهان دوره گردیست/به چشمان نمناک مهتاب زمین لکه ای لاجوردیست/تو پیدا شو که باغ دریا گلی جز تلاطم ندارد/من از عمق شب مینویسم که شاید طلوعی برآرد/به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه ی آبی آسمان را/تو در هر چکه از چهره ی باران ببین رویای رنگین کمان را/به کوهی ابر زاینده پوشاندم سینه ی آبی آسمان را/تو در هر چکه از چهره ی باران ببین رویای رنگین کمان را

لیست های مربوط به من دهانم
Scroll Up
loaderimage