منظومه ی احساس - لیستاچ

لیستاچ

منظومه ی احساس

چه رمزی داره لبخندت همین معجزه تازه/چه زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه/فقط یکبار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه/یه آن کنار تو بودن یه عمر خاطره ساز میشه

لیست های مربوط به منظومه ی احساس
loaderimage