مناره ی یولی - لیستاچ

لیستاچ

مناره ی یولی

شاید مناره یولی، برج نمادینی از قرن سیزدهم، یکی از مهمترین سمبل های شهر آنتالیا باشد؛ این مناره بخشی از مسجد تاریخی علاءالدین است که به دستور سلطان سلجوقی آناتولی، سلطان علاءالدین کیقباد اول بنا شده است. این مناره کنگره دار، ۳۸ متر ارتفاع دارد و پایه ی آن بر هشت ستون استوار است که ۵.۵ متر پهنا دارد. برای دیدن نوک مخروطی آن سرتان را بالا بگیرید!

لیست های مربوط به مناره ی یولی
loaderimage