مسیر بردگی- فردریش هایک - لیستاچ

لیستاچ

مسیر بردگی- فردریش هایک

مارکس و فریدمن تنها دو قطب موجود در اقتصاد نیستند. این‌طور نیست که هر کشوری فقط دو انتخاب داشته باشد، سرمایه‌داری یا کمونیسم. در این میان مکاتب فکری مختلفی یافت می‌شود که هر یک نکات درخشان خود را دارند. مکتب اتریش یکی از این مکتب‌ها است و فردریش هایک یکی از مهم‌ترین پرچم‌داران این خط فکری.

لیست های مربوط به مسیر بردگی- فردریش هایک
Scroll Up
loaderimage