مسجد سلیمانیه - لیستاچ

لیستاچ

مسجد سلیمانیه

دومین مسجد بزرگ استانبول، سلیمانیه است که در شمال دانشگاه استانبول قرار گرفته است. معماری آن توسط سینان، معمار مشهور دربار عثمانی انجام شده است که سبک آن ترکیبی از معماری اسلامی و بیزانسی ست و تشابه آن به ایاصوفیه از جهت سبک معماری سینان است. سه درب زیبا، ۲۴ گذرگاه طاقدار در راهرو و ۱۰ ایوان آن نشانی از عظمت و شکوه آن دارد؛ همچنین سنگ های مرمر سپید طاق ها باعث زیبایی بیشتر آن می¬شود.

لیست های مربوط به مسجد سلیمانیه
Scroll Up
loaderimage