مسجد رستم پاشا - لیستاچ

لیستاچ

مسجد رستم پاشا

مسجد رستم پاشا در منطقه امین اونو یکی دیگر از مساجد زیبای استانبول است که به دستور رستم پاشا با معماری سینان ساخته شده است. چینی کاری هایی با نقوش گل لاله، مینا، زنبق و رز که در ستون ها و دیوارهای ورودی این مسجد بکار رفته است، سبب زیبایی منحصر به فرد این مسجد شده است.

لیست های مربوط به مسجد رستم پاشا
Scroll Up
loaderimage