مسجد اورتاکوی - لیستاچ

لیستاچ

مسجد اورتاکوی

مسجد اورتاکوی یا مسجد سلطان عبدالمجید واقع در منطقه بشیکتاش، در لیست زیباترین مساجد استانبول جای دارد. یکی از علل این امر قرار گرفتن آن کنار آب یعنی تنگه ی بسفر است. این مسجد به وسیله ی نیکوقوس بالیان که یکی از طراحان کاخ دولما باغچه نیز هست، ساخته شده است. سازه ی گنبدی سقف حرم با موزائیک های صورتی پوشانده شده است و منبر مسجد با سنگ آذرین ساخته شده است که همگی بر زیبایی آن گواهی می¬دهند.

لیست های مربوط به مسجد اورتاکوی
Scroll Up
loaderimage