مسجد ارگ - لیستاچ

لیستاچ

مسجد ارگ

مسجد ارگ نام یکی از مساجد مشهور و تاریخی شهر تهران است که در بافت تاریخی تهران در میدان ارگ و نزدیک بازار بزرگ تهران جای گرفته‌است. مسجد ارکسخنران: حجت الاسلام مصطفی کرمیمداح: حاج منصور ارضی.حاج ابوالفضل بختیارینشانی: میدان پانزده خرداد، مسجد ارگ تهران

لیست های مربوط به مسجد ارگ
Scroll Up
loaderimage