مرگ خوش - لیستاچ

لیستاچ

مرگ خوش

مرگ خوش نام کتابی است از آلبر کامو، نویسندهٔ مشهور فرانسوی، که با ترجمه احسان لامع منتشر شده‌است. نویسنده این کتاب آلبر کامو «مرگ خوش» را در دوران جوانی خود و پیش از رمان «بیگانه» نوشته‌است اما این کتاب هرگز در زمان حیاتش منتشر نشد. این رمان ۱۷ سال بعد از مرگ کامو به چاپ رسیده‌است، در حالیکه در ۲۵ سالگی کتاب را نوشته بود.

لیست های مربوط به مرگ خوش
loaderimage