مرکز خرید سیتی سنتر دیره - لیستاچ

لیستاچ

مرکز خرید سیتی سنتر دیره

مرکز خرید سیتی سنتر دیره که بر روی اسکله قرار دارد ۲۵۰ مغازه دارد که بخش زیادی از این مغازه ها به طلا اختصاص داده شده اند؛ پس از مراکز مناسبی برای خرید طلا محسوب می¬شود. برخورد کارکنان این مرکز به قدری گرم و صمیمی ست که از همان ابتدا حس مثبت خواهید گرفت و با این حس خرید می¬کنید.

لیست های مربوط به مرکز خرید سیتی سنتر دیره
loaderimage