مرکز خرید ابن بطوطه - لیستاچ

لیستاچ

مرکز خرید ابن بطوطه

این بطوطه جهانگردی معروف است که نام این مرکز خرید از وی گرفته شده و طراحی آن نیز بر اساس کشورهایی که وی به آن سفر کرده انجام شده است. این مرکز خرید در خیابان شیخ زاید قرار دارد و دارای ۲۷۵ و ۵۰ رستوران است. این مکان از آن دسته جاهایی ست که می¬توانید در آن خرید مناسب و ارزان داشته باشید.

لیست های مربوط به مرکز خرید ابن بطوطه
Scroll Up
loaderimage