مرغ سوخاری دی - لیستاچ

لیستاچ

مرغ سوخاری دی

رستورانی قدیمی و صاف و ساده و بدون تجملات در خیابان مطهری که با امکانات خدماتی اولیه، خوشمزه ترین مرغ سوخاری تهران را جلویتان میگذارد. همین سادگی و نبود تجملاتِ عرف که امتیازی برای هر رستورانی است، باعث شده خیلی ها میلی برای وارد شدن به این رستوران نداشته باشند، ولی هر کسی وارد آن شده و طعم سوخاری های آن و سس کچاپ تند آن را چشیده است به مشتریان دائمی آن تبدیل شده است.

لیست های مربوط به مرغ سوخاری دی
Scroll Up
loaderimage