مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی - لیستاچ

لیستاچ

مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی

این مجموعه که در بخش زیرین برج آزادی تهران واقع شده است همزمان با برج آزادی در سال 1349 افتتاح شد و هم اکنون تحت مدیریت بنیاد فارابی قرار دارد.

لیست های مربوط به مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی
loaderimage