قطار - لیستاچ

لیستاچ

قطار

متن آهنگ "قطار" از گروه چارتار: جاری شو سپردمت به جاده های رها/به عمقِ باران به روح آینه ها/ماییم و صراحتِ کهنه ی تازه شدن/ببین به چشمت زوالِ خاطره را/من و این بی زوالی به راهی بی نشانی/فرضم کن ستاره ای بر بامِ ترانه گفتن/فرضم کن جوانه ای بیزار از خزانِ خفتن/جاری شو سپردمت به جاده های رها/به عمقِ باران به روح آینه ها/ماییم و صراحتِ کهنه ی تازه شدن/ببین به چشمت زوالِ خاطره را/کاش جا نماند از قطارش آرزویت/ای کاش پا بگیرد راهِ رفتن رو به رویت/من و این بی زوالی به راهی بی نشانی/فرضم کن ستاره ای بر بامِ ترانه گفتن/فرضم کن جوانه ای بیزار از خزانِ خفتن

لیست های مربوط به قطار
Scroll Up
loaderimage