قرمز - لیستاچ

لیستاچ

قرمز

لحن لبخندش هنوزم مسریه/ حالت چشماش آدم میکشه/مث یه بیماری بی انتها یه دفعه میاد و کم کم میکشه/بس که اسفنده تنش بی رحم بود زندگیم روی لباش کز کرده بود/واسه کشتن چشماش کافی نبود این دفعه موهاشو قرمز کرده بود/

لیست های مربوط به قرمز
loaderimage