فرَنی و زویی - لیستاچ

لیستاچ

فرَنی و زویی

فرانی و زویی یا فرَنی و زویی عنوان کتابی از نویسندهٔ آمریکایی، جِروم دیوید سَلینجر است که در سال ۱۹۶۱ به چاپ رسید. این کتاب شامل دو داستان دربارهٔ شخصیت‌های خیالیِ خانوادهٔ گلَس است.

لیست های مربوط به فرَنی و زویی
Scroll Up
loaderimage