غزلواره‌ها - لیستاچ

لیستاچ

غزلواره‌ها

غزلواره‌ها یا سونت‌های شکسپیر به مجموعه‌ای از ۱۵۴ غزل‌واره اشاره می‌کند که توسط ویلیام شکسپیر نوشته‌ شده و به موضوعاتی همچون گذر زمان، عشق، زیبایی و میرش می‌پردازد.

لیست های مربوط به غزلواره‌ها
Scroll Up
loaderimage