غروب جلال - لیستاچ

لیستاچ

غروب جلال

غروب جلال اثر غیرداستانی سیمین دانشور است. در کتاب «غروب جلال» سیمین دانشور به اختصار از اخلاق و خصوصیات جلال آل‌احمد می‌گوید. از رفتار او و آخرین روز زندگی مشترکشان.

لیست های مربوط به غروب جلال
loaderimage