عشق سالهای وبا - لیستاچ

لیستاچ

عشق سالهای وبا

عشق سالهای وبا نام رمانی از گابریل گارسیا مارکز به سال ۱۹۸۵ است. فیلمی به همین نام نیز بر اساس آن در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است.

لیست های مربوط به عشق سالهای وبا
loaderimage