طاعون - لیستاچ

لیستاچ

طاعون

طاعون رمانی است نوشتهٔ آلبر کامو که در سال ۱۹۴۷ به چاپ رسید. رمان از ردهٔ آثار اگزیستانسیالیستی شمرده می‌شود.

لیست های مربوط به طاعون
Scroll Up
loaderimage