طاعون - لیستاچ

لیستاچ

طاعون

طاعون رمانی است نوشتهٔ آلبر کامو که در سال ۱۹۴۷ به چاپ رسید. رمان از ردهٔ آثار اگزیستانسیالیستی شمرده می‌شود.

لیست های مربوط به طاعون
loaderimage