صادق چوبک - لیستاچ

لیستاچ

صادق چوبک

صادق چوبک داستان نویس بزرگ ایرانی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۲۹۵ در بوشهر متولد شد. چوبک هم از نظر منتقدین ادبی یکی دیگر از قطب های داستان نویسی نوین ایران معرفی شده. مهمترین آثار صادق چوبک به نام های انتری که لوطیش مرده بود، تنگسیر و سنگ صبور از شهرت جهانی برخوردارند. چوبک در اکثر داستان هاش به زندگی مردمی عامی و فقیر می پردازه که اسیر نادانی، خرافه پرستی و اعتقادات بی پایه هستند. دیگر آثار مهم صادق چوبک عبارتند از خیمه شب بازی، روز اول قبر، چراغ آخر، قفس و….

لیست های مربوط به صادق چوبک
loaderimage