شهر قدیمی فاسلیس - لیستاچ

لیستاچ

شهر قدیمی فاسلیس

فاسلیس، یک شهر بندری قدیمی و باستانی ست که در بین کمر و الیمپوس قرار دارد. قدمت آن به دو هزار سال قبل یعنی روم باستان می¬رسد و به نظر می¬رسد اسکندر دستور ساخت این شهر را داده باشد. سالن آمفی تئاتر، قنات، راه آبی، حمام های آبی در کنار ساحلی زیبا از بقایای این شهر اند.

لیست های مربوط به شهر قدیمی فاسلیس
loaderimage